Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


3K Ambalaj, talaşlı imalat konusunda uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir. Amacımız; çevresel etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmaktır. Bu bilinçle hareket eden 3K Ambalaj ‘’Doğal Çevrenin Korunması’’ amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir.

  • İşletmemizde üretim kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, insan sağlığına ve güvenliğine etki…) zararlı etkileri minimize etmek, atıkların imhası veya geri dönüşümünü sağlamak,
  • Enerji kaynakları (Elektrik, Doğalgaz, Su, LPG, Akaryakıt…) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamak,
  • Çevre ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçileri ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımızı yükseltmek,
  • Çevre Politikamızın herkese açık olması,

Tüm çalışanlarımız bu politikamızdaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Çalışanlar kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludur.