Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 

  • Toplam kalite hedefimiz doğrultusunda, ‘’Sürekli İyileştirme” anlayışı ile uyguladığımız yönetim sistemlerinin (9001-14001-45001-27001) gelişimini ve performanslarının daima iyileştirilmesi amacı ile, müşteri memnuniyetini sağlamayı, yasal gereklilikleri ve diğer uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve sürekli en üst düzeyde tutmayı;
  • İş sağlığı ve güvenliğine, çevreye, bilgi güvenliğine, enerji kullanımı ve verimliliğine yasaların üstünde bir titizlikle özen göstermeyi; hizmet kalitemizin geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemeyi; yönetim sistemlerinin devamlılığını ve sürekli geliştirilmesini sağlamayı şirket politikası olarak görüyoruz.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli çalışma koşulları oluşturmayı, tehlikeleri ortadan kaldırarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı ve bu amaca ulaşmak için çalışanlarımızla istişareler yaparak onların etkin katılımını sağlamayı temel misyonumuz sayıyoruz.
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız sosyal çevrenin farkındalığını geliştirerek kirliliği azaltacağımıza; daha verimli kaynaklarla hep birlikte yaşanılabilir bir dünyayı oluşturacağımıza ve hizmet kalitemizi yükselteceğimize inanıyoruz.
  • Mutlu insanların yaşadığı ortamlar için; enerji ve doğal kaynakları israf etmeden, verimli ve az enerji tüketen sistemler kullanarak, temiz ve sürdürülebilir çevreyi yasaların öngördüğü asgari şartların üstünde bir itina ile koruyan, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak için çaba sarf eden çalışanlarımızın katılımları doğrultusunda faaliyetlerimizi yöneterek, matbaa ve etiket sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız

 

 

 

Genel Müdür