Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı, karşılamayı, uygulanabilir şartları gözetlemeyi amaçlamaktadır.

Faaliyet kapsamımızdaki ürünlerimizi yüksek kalite ve uluslararası normlara uygun standartlarda üretmeyi,

Üretimde verimliliği sağlayarak, Kaliteli, Sorunsuz ve Güvenilir ürünler üretmeyi,

Sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyetini artırmak üzere gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almayı,

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Sistemlerimizin Amaçları Doğrultusunda Faaliyetlerin, Yasal Düzenlemelere, Yönetmeliklere, Yasal gerekliliklere ve Uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesini sağlamayı,    

Kalite ve İSG ile ilgili Yasal Şartlarına Uyarak, Verimliliği Arttırmak, Kabul Edilebilir Maliyetle Çalışmayı,

Personelimizi Bilinçlendirmek Ve Sistemin Devamlılığını Sağlamak İçin Eğitimin Sürekliliğine Önem Vermeyi,

Sürekli Gelişmeyi İlke Edinerek Müşterilerimizin mevcut ve gelecek Taleplerini Karşılamak Yolu İle Müşteri Memnuniyeti Sağlamayı,

Sürekli Gelişim Ve Yenilikçilik Bilinciyle, Gelişen Teknoloji Ve İnsan Gücünü En İyi Şekilde Kullanarak Sürekli Büyüme Ve Gelişmeyi Sağlamayı,

Doğal Hayatın Korunmasına Katkıda Bulunmayı,

Kalite ve İSG Risklerine ilişkili tehditleri belirlenip tanımlamayı,

Tehditlerin, İşe etkisini, Maliyeti, bilgi gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak, Riskleri belirlemeyi,  Değerlendirmeyi,

Oluşabilecek uygunsuzlukları düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi,

Kalite Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi, Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Ürüne ait tüm yaşanabilecek olumsuzluklar için alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı

 

Taahhüt ederiz.

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ ENTEGRE SANAYİ

Yönetim Kurulu Başkanı